Outlook Express Recovery Kit – Online hulp

Het wordt ten zeerste aanbevolen om de volgorde van acties aan te houden voor het herstellen van mailberichten en nauwkeurig de instructies te volgen gedurende het proces van het herstellen van verloren berichten van corrupte Outlook Express dbx bestanden met de Outlook Express Recovery Kit (Downloaden).

Herstellen van verloren Outlook Express berichten met de Outlook Express Recovery Kit tool

Het herstel van verloren berichten met de Outlook Express Recovery Kit komt neer op:

Stap 1. Specificeren van het pad naar het corrupte Outlook Express dbx bestand

Het pad naar het corrupte *.dbx bestand moet gespecificeerd worden in het Source Folder Path field (veld Bron Map Pad) Er zijn drie manieren om het pad in de Outlook Express Recovery Kit te specificeren:

 • handmatig het pad naar het *.dbx bestand invoeren in het Source Folder Path field;
 • selecteer het pad van de drop-down lijst;
 • kies de Choose Source Folder button op de toolbar van het programma of selecteer het Choose Source Folder item in het Actions submenu van de Outlook Express Recovery Kit.

Het pad dat het programma automatisch specificeert in het veld Source Folder Path is het pad naar de .dbx bestanden waar Outlook Express de correspondentie van de huidige gebruiker opslaat. Het zal het eerste pad in de drop-down lijst zijn met paden naar de .dbx bestanden zijn. Andere paden zijn paden waar het programma *.dbx bestanden eerder heeft gedetecteerd. Als u voor wat voor reden dan ook niet het pad kent waar het .dbx bestand dat u nodig heeft is gesitueerd, gebruik dan de interne dbx bestands-zoek mogelijkheid van de Outlook Express Recovery Kit dat u in staat stelt om de Search .dbx file button te gebruiken.

Het pad naar het gevonden bestand zal automatisch gespecificeerd worden in het veld Source Folder Path als u de nterne zoekmogelijkheid gebruikt van de Outlook Express Recovery Kit.

Als u het pad naar de *.dbx bestanden selecteert van de drop-down lijst, zal het ook automatisch in het veld Source Folder Path gespecificeerd worden.

Als u het pad handmatig invoert, zou u op de Go button aan de rechterkant van het veld Source Folder Path moeten klikken of op de Enter toets moeten drukken op het toetsenbord nadat u klaar gekomen bent met het invoeren van het pad om de lijst van opgeslagen bestanden te tonen in de map.

Stap 2. Selecteer het Outlook Express .dbx bestand

Nadat u het pad in het Source Folder Path veld hebt ingevoerd, zal de lijst met *.dbx bestanden, opgeslagen in de geselecteerde map in de linkerhelft van het venster van Outlook Express Recovery Kit getoond worden. Ook, het programma zal bestanden tonen met de dbt extensie (tijdelijke Outlook Express bestanden kunnen ook berichten bevatten). De lijst kan leeg zijn, het betekent dat er geen bestanden zijn met de dbx extensie in de geselecteerde map. U zou het pad in het Source Folder Path veld in dit geval moeten veranderen.

Er zijn verschillende manieren om het benodigde *.dbx bestand in de Outlook Express Recovery Kit te herstellen. De procedure van het lezen van het geselecteerde bestand kan gestart worden door:

 • door de Enter toets op het toetsenbord te gebruiken (de cursor moet op het geselecteerde bestand staan);
 • het geselecteerde bestand dubbel klikken;
 • de Read Source File button op de toolbar van het programma klikken;
 • het Read Source File item in het Actions submenu van het hoofdmenu selecteren.
Let op:

zorg ervoor dat er geen enkel ander programma behalve Outlook Express Recovery Kit (inclusief Outlook Express) het geselecteerde dbx bestand gebruikt gedurende de gegevensextractie ervan. Let erop dat alle programma die de dbx bestanden gebruiken gesloten zijn gedurende het proces. Tijdens het herstellen van gegevens van het corrupte dbx bestand, kan de Outlook Express Recovery Kit alleen het bestand dat verwerkt wordt lezen zonder het aan te passen.

Stap 3. Extraheren van berichten van het .dbx bestand

Start het leesproces van de .dbx file op één van de hierboven vier beschreven manieren. De Outlook Express Recovery Kit zal starten met het scannen, analyseren en verifiëren van de integriteit van mailberichten van het corrupte .dbx bestand. De tijd die het programma gebruikt voor het verwerken van de gegevens kan variëren afhankelijk van de prestaties van de computer, de omvang en het aantal ,dat verwerkt worden. De lagere prestatiesnelheid en de grote hoeveelheid herstelde informatie laten de tijd die het programma nodig heeft om de informatie te verwerken. Als de optie van het on-verwijderen van verwijderde berichten is aangezet, dan zal dat de tijd van het scannen aanzienlijk verhogen.

Alle geëxtraheerde berichten zullen toegevoegd worden aan de Recovered e-mail list (lijst met herstelde e-mails) in het programma-venster. De gebruiker zal de volgende velden zien: Sender (Afzender), Recipient (Ontvanger), Received date (Ontvangen datum), Subject (Onderwerpen), als er bijlagen zijn in het bericht. Het is ook mogelijk om message bodies in de geregistreerde versie van het programma te zien!

Het icoon in de Recovered e-mail list (lijst met herstelde e-mails) geeft een indicatie van de berichten die verwijderd zijn binnen Outlook Express. Outlook Express Recovery Kit helpt u bij het on-verwijderen van zulke berichten. Omdat een deel van de informatie in deze berichten permanent is verwijderd, is het niet altijd dat zulke berichten correct hersteld kunnen worden. Selecteer de checkbox van de Recovery Deleted E-mails (Herstel verwijderde e-mails) in het submenu van de Options (Opties) van het Tools menu in de tool Outlook Express Recovery Kit om verwijderde berichten te on-verwijderen (verwijderde berichten worden niet per default hersteld).

Noot:

het hersteld van verwijderde berichten is een aanvullende optie van de Outlook Express Recovery Kit. De ontwikkelaars garanderen niet dat de verwijderde informatie complete hersteld zal worden. Het is zeker van toepassing op het bijgevoegde bestand in het geval van het on-verwijderen van berichten, die verwijderd zijn in Outlook Express.

De Outlook Express Recovery Kit gebruikt een unieke techniek voor het herstellen van informatie van corrupte *.dbx bestanden. Afhankelijk van het niveau en type van beschadigingen in het dbx bestand, kan de kans op succesvol herstel nogal variëren. Het is niet altijd dat het programma alle berichten kan herstellen van corrupte *.dbx bestanden.

Stap 4. Opslaan van de correspondentie geëxtraheerd van het corrupte .dbx bestand als aparte .eml bestanden

Het pad naar de map waar de Outlook Express Recovery Kit de herstelde berichten zou moeten opslaan moet gespecificeerd worden in het veld E-mail(s) Save Folder . Er zijn drie manieren om herstelde informatie in het programma op te slaan:

 • voer handmatig het pad naar de map in het veld E-mail(s) Save Folder in;
 • selecteer het pad naar de map van de drop-down lijst;
 • kies de Choose Save Folder (Kies Map opslaan) button op de toolbar van het programma of selecteer het Choose Save Folder (Kies Map opslaan) item in het Actions submenu van de Outlook Express Recovery Kit.

Het pad dat het laatst gebruikt is zal getoond worden. Hetzelfde pad zal de eerste zijn in de drop-down lijst van het veld E-mail(s) Save Folder.

Indien noodzakelijk, selecteer de checkboxen in de linkerkolom van de Recovered e-mail list naast de berichten die u wilt opslaan.

Klik daarna op de Save e-mail(s) button. Het pop-up menu zal u drie manieren om de gegevens op te slaan aanbieden:

 • Save checked e-mails (Bewaar gecontroleerde e-mails) - sla de geselecteerde berichten op;
 • Save current e-mail (Bewaar huidige e-mail) - sla het huidige bericht op;
 • Save all e-mails (Bewaar alle e-mails) - sla de alle berichten op.

Selecteer en klik de optie die het best bij uw situatie aansluit. Alle berichten zullen opgeslagen worden als aparte *.eml bestanden (RFC822 standaard) die later geopend en gelezen, gekopieerd of verplaatst kunnen worden naar Outlook Express. Berichten zullen op de harde schijf opgeslagen worden onder de namen van de berichtsonderwerpen, zonder speciale karakters.

Aantallen in haakjes [] zullen aan bestandsnamen voor berichten toegevoegd worden met dezelfde onderwerpen. Bijvoorbeeld, sample[1].eml is het eerste bestand met een duplicaat naam, sample [2].emlis het tweede bestand enz.

Noot:

het is alleen mogelijk om berichten in de geregistreerde versie van Outlook Express Recovery Kit op te slaan. U kunt het kopen online op de koop-pagina Buy page.

Stap 5. Kopieren van de herstelde correspondentie naar een nieuw Outlook Express dbx bestand

Alle berichten opgeslagen als aparte *.eml bestanden kunnen gekopieerd of verplaatst worden naar Outlook Express. U kunt ofwel elk bestand apart of alle bestanden tegelijkertijd verplaatsen.

Om één bestand met de *.eml extensie te kopiëren of te verplaatsen naar Outlook Express, dient u het te openen voor inzage met een dubbelklik. Selecteer daarna het Copy to Folder (Kopiëren naar map) or Move to Folder (Verplaats naar map) item in het hoofdmenu van het venster en selecteer een map van de lijst. Klik daarna op OK.

Om een groep van opgeslagen .eml bestanden naar Outlook Express te kopiëren, dient u:

 1. tegelijkertijd Outlook Express en Windows Explorer laten lopen. Om het verplaatsen van bestanden gemakkelijker te maken, wordt aanbevolen om Outlook Express in het linkerdeel van het scherm en Windows Explorer in het rechterdeel te plaatsen
 2. selecteer alle bestanden met berichten die u wilt kopiëren in Windows Explorer door de Ctrl toets vast te houden en op de bestanden te klikken of door gebruik te maken van de pijltoetsen door de Shift toets vast te houden
 3. neem de geselecteerde bestanden over door de linkermuisknop in te drukken en vast te houden op één van de geselecteerde bestanden
 4. sleep met uw muis de geselecteerde .eml bestanden naar de Outlook Express map
Let op:

de Outlook Express map waar de bestanden heen gekopieerd moeten worden functioneren normaal en hebben geen fouten. Zelfs als er een kleine kans is dat de map niet fatsoenlijk functioneert, dient u het te repareren door het volgende te doen:

 1. Gebruik de Outlook Express Recovery Kit om alle berichten van de corrupte map te extraheren
 2. Bewaar de geëxtraheerde berichten op de lokale schijf
 3. Kopieer het .dbx bestand van de map naar wat voor locatie dan ook die u prettig vindt om van de gegevens een back-up te maken
 4. Verwijder het corrupte .dbx bestand van de map waar Outlook Express berichten opslaat
 5. Start Outlook Express en klik op het icon van de map die hersteld wordt. De mailclient zal automatisch een nieuwe map creëren
Stap 1. Zoeken naar *.dbx bestanden in de Outlook Express Recovery Kit

De Outlook Express Recovery Kit kan op harde schijven zoeken naar *.dbx bestanden. Als het programma niet automatisch de locatie van de *.dbx bestanden ontdekt om wat voor reden dan ook of als u enige aanvullende *.dbx bestanden moet vinden, gebruik dan de feature van het zoeken naar *.dbx bestanden. Om het te gebruiken, klik dan op de Search .dbx files (Zoek .dbx-bestanden) button in het rechtsboven deel van het programmavenster. U kunt ook starten met zoeken naar *.dbx bestanden in het hoofdmenu van het programma door het Search .dbx files (Zoek .dbx-bestanden) item in het Tools submenu te selecteren. Nadat u het zoeken ingesteld heeft, dient u de extensie te specificeren van de bestanden waarnaar Outlook Express Recovery Kit zou moeten zoeken en waar het zou moeten zoeken naar bestanden. Per default is het programma ingesteld op het zoeken naar bestanden met de *.dbx extensie. Nadat u beide opties gespecificeerd heeft, klik dan op de Search Now (Zoek nu) button. Het programma zal de gespecificeerde locatie voor de *.dbx bestanden onderzoeken en de lijst van gevonden bestanden met de *.dbx extensie in het rechterdeel tonen na afloop van het zoeken. Een dubbelklik op een bestand in de lijst of een klik op de OK button zal de lijst van gevonden bestanden van het zoekvenster verplaatsen naar het hoofdvenster van Outlook Express Recovery Kit.

Stap 2. Herstellen van mailberichten in de batch mode

De features van de Outlook Express Recovery Kit zijn niet gelimiteerd tot: u kunt ook mailberichten herstellen van corrupte *.dbx bestanden in de batch mode. De batch mode is bruikbaar wanneer u informatie herstelt van een groot aantal corrupte *.dbx bestanden. Lees meer op pagina Repair Outlook Express by use the Batch Mode (Repareer Outlook Express met de Batch-modus).

Stap 3. Herstellen van mailberichten met de Recovery Wizard

Wanneer u start met het gebruiken van de Outlook Express Recovery Kit, dan kunt u berichten van corrupte *.dbx bestanden herstellen door gebruik te maken van de Recovery Wizard (Herstel wizard). De Recovery Wizard (Herstel wizard) zal bruikbaar zijn voor diegenen die beginnen met het gebruiken van de Outlook Express Recovery Kit zodat zij zelfs de belangrijkste stappen kunnen leren voor het herstellen van gegevens van een corrupt dbx bestand. Lees meer op pagina Repair Outlook Express by use the Recovery Wizard (Repareer Outlook Express met behulp van de wizard Herstel).