Online Repareren DownloadenWindows

Outlook Express Recovery Kit: Batch Mode

Batch-reparatie van DBX-bestanden van Outlook Express

Outlook Express Recovery Kit

Outlook Express Recovery Kit helpt om OE-mappen te herstellen die leeg lijken en om berichten te halen uit incorrecte DBX-bestanden

De gebruiker van de Outlook Express Recovery Kit tool kan mailberichten herstellen van *.dbx bestanden in de batch mode. Als u berichten herstelt in de Batch mode, dan worden berichten één voor één geëxtraheerd van *.dbx bestanden en direct op de harde schijf opgeslagen. Het herstel van batch berichten kan gebruikt worden om correspondentie tegelijkertijd te herstellen van een groot aantal corrupte *.dbx bestanden. De Batch Mode zal u helpen om een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inspanning te besparen die besteed wordt aan het organiseren van het herstelproces van berichten van corrupte *.dbx bestanden.

Batch mail herstel wordt gestart met de Batch Mode (Batch-modus) button in het bovenste deel van het Outlook Express Recovery Kit venster. Het is ook mogelijk om het herstel van de batch mail te starten door het Batch Mode (Batch-modus) item in het Tools (Gereedschap) submenu van het hoofdmenu te selecteren.

Daarna zou u de lijst van *.dbx bestand moeten opstellen waarvan de berichten van hersteld zouden moeten worden. Indien u een herstellijst heeft gecreëerd in uw werk met de Outlook Express Recovery Kit tool, gebruik dan de Open Batch (Open batch) button in de batch mode om een bestaande herstellijst te gebruiken. Indien u voor de eerste keer gegevens in de batch mode aan het herstellen bent of u moet een nieuwe herstellijst creëren, start dan met het toevoegen van nieuwe *.dbx bestanden aan de lijst (de Add .dbx file (Voeg .dbx-bestand toe) button). Gebruik het Source .dbx file veld in de nieuwe dialoogbox om het pad naar het *.dbx bestand te specificeren waarvan gegevens hersteld moeten worden. Gebruik het Save Folder (Bewaar map) veld om het pad te specificeren naar de map waar berichten die geëxtraheerd worden van het corrupte dbx bestand opgeslagen zullen worden als *.eml bestanden. Klik op de Add *.dbx file (Voeg * .dbx-bestand toe) button. Het geselecteerde .dbx bestand zal toegevoegd worden aan de herstellijst. Voeg alle *.dbx bestanden waarvan mail informatie op dezelfde manier van hersteld zou moeten worden aan de herstellijst. Om het pad naar een dbx bestand te veranderen of één dbx bestand met een ander dbx bestand te vervangen, gebruik dan de Update *.dbx file (Werk het * .dbx-bestand bij) button. Gelijk aan de procedure van het toevoegen van een *.dbx bestand aan de lijst, specificeer het pad naar het dbx bestand dat u nodig heeft en de map waar herstelde berichten opgeslagen moeten worden. Om een dbx bestand van de herstellijst te verwijderen, klik op de Remove *.dbx file (Verwijder * .dbx-bestand) button en bevestig de bewerking. U kunt de New Batch (Nieuwe batch) button gebruiken om alle record te verwijderen van de herstellijst, daarmee een lege herstellijst creërend. De gecreëerde herstellijst kan opgeslagen worden naar de lokale drive als een .bat bestand (een tekstbestand). Gebruik de Save Batch (Sla Batch op) button om het te doen. Specificeer de locatie om de herstellijst op te slaan en voer de naam van het .bat bestand in. Klik daarna op de Save (Opslaan) button.

De volgende buttons zijn beschikbaar in de batch mode op de herstelbalk:

 • Add .dbx file (Voeg .dbx-bestand toe) - add new *.dbx files to the list of files to be recovered in the batch mode. Voor elk nieuw .dbx bestand, zou u ook de map voor de Outlook Express Recovery Kit tool moeten specificeren om herstelde berichten in op te slaan;
 • Update .dbx file (Werk het DBX-bestand bij) - update een record in de lijst van .dbx bestanden;
 • anden;
 • New Batch (Nieuwe batch) - creëer een nieuwe lijst van *.dbx bestanden (verwijdert alle voorgaande records van de lijst van dbx bestanden die in de batch mode hersteld zouden moeten worden);
 • Open Batch (Open batch) - open een eerder opgeslagen lijst (een .bat file);
 • Save Batch (Sla Batch op) - slaat de lijst van *.dbx bestanden op als een .bat file;
 • Start Recovery (Herstel starten) - start het herstellen van berichten van dbx bestanden in de batch mode.

Gebruik de bovengenoemde buttons om een lijst van dbx bestanden te creëren met berichten die hersteld moeten worden in de batch mode. Gebruik de Start Recovery (Herstel starten) button om het herstelproces te starten. Wacht tot het proces voorbij is volgens de herstel-voortgangs balk.

Herstel van batch berichten van corrupte dbx bestanden is de beste manier om tegelijkertijd berichten te herstellen van een groot aantal corrupte *.dbx bestanden. Let op: het is onmogelijk om berichten te herstellen in de Batch mode in de ongeregistreerde versie van de Outlook Express Recovery Kit. Buy page van de Outlook Express Recovery Kit

Vereisten:

 • Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10/11 or Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies

Antwoord:

Om opgeslagen .eml bestanden naar een Outlook Express map te verplaatsen, dient u:

 1. Open Outlook Express en Windows Explorer tegelijkertijd.
 2. Selecteer de .eml bestanden in Windows Explorer door gebruik te maken van de Shift + de pijltoetsen te gebruiken of de Ctrl toets + de linkermuisknop.
 3. Gebruik uw muis om de geselecteerde .eml bestanden naar de Outlook Express map te slepen.

Om het slepen van bestanden gemakkelijker te maken, wordt aanbevolen om Outlook Express in het rechterdeel van het scherm en Windows Explorer in het linkerdeel plaatsen.

Antwoord:

U moet het herstel van verwijderde berichten inactiveren.

Dat kan als volgt:

 1. Open het menu Tools | Options (Hulpmiddelen | Opties)
 2. Inactiveer de optie Recovering Deleted e-mails (Herstel verwijderde e-mails)
Opmerking:

Onze hersteltool voor berichten van Outlook Express kan verwijderde berichten herstellen. Ongeveer 0,8% van de e-mailgegevens gaat echter verloren omdat Outlook Express delen van berichten definitief wist wanneer ze verwijderd worden.

Selecteer de map met de Outlook Express dbx-bestanden

Selecteer de te herstellen DBX-bestanden

Klik op Start recovery (Herstel starten)

Selecteer de map om de herstelde gegevens op te slaan

Sla herstelde berichten op door:

 • e-mails te selecteren en te klikken op Save Checked (Selectie opslaan)
  Of
 • alle berichten op te slaan door te klikken op Save All (Alles opslaan)

Maak een nieuwe, lege Outlook Express-map:

 1. Open de map met Outlook Express .dbx-bestanden in Windows Explorer. U vindt het pad voor opslagmappen van Outlook Express als volgt:
  • open Tools | Options… (Hulpprogramma's | Opties) in het menu van Outlook Express
  • klik op het tabblad Maintenance (Onderhoud)
  • klik op Store Folder (Opslagmap)
  • selecteer het pad en kopieer het met de toetsencombinatie Ctrl + V
 2. Verplaats het beschadigde dbx-bestand naar een veilige locatie vanuit de Outlook Express opslagmap.
 3. Start Outlook Express
 4. Klik op de map met beschadigde bestanden in het deel Folders (Mappen). Outlook Express maakt een nieuw, leeg DBX-bestand met de juiste naam in de opslagmap

Selecteer .eml-bestanden in Windows Explorer met de toetsencombinatie Shift + pijltjestoetsen, of Ctrl + de linkermuisknop

Versleep de geselecteerde .eml-bestanden met de muis naar de Outlook Express-map

Specificeren van het pad naar het corrupte Outlook Express dbx bestand

Selecteer het Outlook Express .dbx bestand

Extraheren van berichten van het .dbx bestand

Opslaan van de correspondentie geëxtraheerd van het corrupte .dbx bestand als aparte .eml bestanden