Herstellen van corrupte Outlook Express mappen stap voor stap met de Outlook Express Recovery Kit tool

Outlook Express Recovery Kit (Downloaden). Het proces van het herstellen van corrupte Outlook Express mappen neemt vier stappen in beslag:

DBX herstel tool

In het proces van het repareren van WindowsOutlook Expressmappen is het erg belangrijk om de volgorde van acties gespecificeerd in de beschrijving van het dbx herstelproces te volgen en goed de herstelinstructies te volgen.

Laat ons elke stap van het Outlook Express dbx herstellen in detail beschrijven.

Stap 1. Extraheren en opslaan van berichten

U zou de Outlook Express Recovery Kit tool moeten gebruiken om alle berichten te extraheren die hersteld zouden moeten worden vanuit het dbx herstelbestand. U zou alle gëxtraheerde berichten moeten opslaan op de harde schijf als berichtbestanden in het eml formaat voor een herstel Outlook Express.

Bruikbare tip:

elke map in Outlook Express correspondeert naar een apart bestand op de harde schijf. De naam van dit bestand komt bijna altijd overeen met de naam van de map in Outlook Express. Bijvoorbeeld het bestand genaamd Send Items.dbx slaat berichten op van de Send Items map in Outlook Express. Dus, het herstelproces van corrupte Outlook Express mappen komt neer op het proces van het repareren van de corresponderende .dbx bestanden (dbx herstel, herstellen Outlook Express).

Stap 2. Back-up maken van het .dbx bestand

Om gegevensverlies te voorkomen zou u een back-up kopie van de .dbx bestand moeten maken die u wilt herstellen op de harde schijf, op een CD of een DVD of op een flash drive. Het pad naar elk specifiek *.dbx bestand wordt getoond in het Source Folder Path veld (veld Bron Map Pad).

Stap 3. Crëren van een nieuwe Outlook Express map

Daarna zou u het oude corrupte .dbx bestand moeten verwijderen van de map waar het in geplaatst is. Nadat u het beschadigde dbx bestand heeft verwijderd, crëer een nieuwe map in Outlook Express. Om dat te doen, start Outlook Express en klik op de map waarmee het verwijderde dbx bestand mee correspondeert. Outlook Express zal automatisch een nieuwe leeg dbx bestand voor deze map crëren.

Stap 4. Copying saved data to the created folder (Kopiëren van opgeslagen gegevens naar de gecrëerde map)

Om eerder opgeslagen berichten naar de nieuwe lege Outlook Express map te kopiëren, dient u:

 • Tegelijkertijd twee programma's starten: Outlook Express en Windows Explorer;
 • selecteer alle benodigde berichten, opgeslagen in het venster van Windows Explorer. Om dit te doen, gebruik dan de Shift+pijl toetsen or druk in en houd vast de Ctrl toets en selectee alle benodigde bestanden met berichten één voor één met een muisklik;
 • sleep alle geselecteerde bestanden naar de nieuwe Outlook Express map. Om dat te doen, verplaats de muisaanwijzer over een van de geselecteerde bestanden, druk de linkermuis knop in, houd hem vast en sleep bestanden van het venster van Windows Explorer naar de nieuwe map in het venster in Outlook Express. Het zal gemakkelijker zijn om berichtbestanden te kopiëren als u het venster van Outlook Express in het rechterdeel van het scherm en Windows Explorer in het linkerdeel plaatst.
Bruikbare tip:

de drag-and-drop techniek wordt gebruikt om berichten van Windows Explorer naar de nieuwe Outlook Express map te verplaatsen, wat het proces van het kopiëren van informatie zo gemakkelijk mogelijk maakt.

Het proces van het herstellen van corrupte Outlook Express is nu succesvol voltooid. De Outlook Express herstel (dbx repair, repairing Outlook Express) procedure is afgerond.

Ook kunt u de Outlook Recovery Kit gebruiken om:

 • on-verwijderen van toevallig verwijderde berichten;
 • verplaats herstelde correspondentie naar een andere computer of naar een andere mailclient die het eml bericht formaat ondersteunt.

De Outlook Express Recovery Kit tool:

 • ondersteunt bestanden van het .dbx format voor Outlook Express versies 5, 5.5, 6;
 • herstelt dbx bestanden van Outlook Express in de batch modus;
 • herstelt informatie van *.dbx bestanden tot aan 4Gb in omvang;
 • herstelt corrupte *.dbx bestanden van Outlook Express groter dan 2 Gb in omvang;
 • de dbx herstel tool herstelt bijgesloten bestanden;
 • de dbx herstel tool on-verwijdert outloook express mail of berichten die kwijt zijn;
 • de dbx hersteltool verifieert herstelde berichten voor het tonen aan de gebruiker;
 • herstelt dbx bestanden onder Windows 98
 • herstelt dbx bestanden onder Windows Me
 • herstelt dbx bestanden onder Windows 4.0
 • herstelt dbx bestanden onder Windows 2000
 • herstelt dbx bestanden onder Windows XP
 • herstelt dbx bestanden onder Windows 2003
Stap 1:

Download en installeer de Outlook Express Recovery Kit tool.

Select het bestand genaamd Sent Items.dbx van de lijst met bestanden in het linkerdeel van het Outlook Express repair tool venster en klik erop of klik op de Read Source File (Lees het bronbestand) button op de programma taakbalk.

Nadat het bestand Sent Items.dbx is gelezen, specificeer de map op de harde schijf waar herstelde berichten door de DBX repair tool opgeslagen zullen worden. Om dat te doen, klik op de Choose Save Folder (Kies Map opslaan) button en specificeer de map voor het opslaan van herstelde bestanden. Klik daarna op de Save e-mail(s) (Bewaar e-mail (s)) button op de programma toolbar. Selecteer het Save all e-mails (Bewaar alles e-mails) item in het pop-up menu om alle herstelde berichten op te slaan.

Noot:

het is alleen mogelijk om berichten in de geregistreerde versie van Outlook Express Recovery Kit op te slaan. U kunt het kopen online op de koop-pagina Purchase page

Stap 2:

Kopieer het pad van het veld Source Folder Path in de Outlook Express repair tool naar de Windows Explorer adresbalk en druk op de Enter toets. Selecteer het bestand Sent Items.dbx en back up dit bestand (kopieer het naar een voor u gunstige locatie).

Stap 3:

Verwijder het bestand Sent Items.dbx van de map waar het in zat. Start Outlook Express. Klik op de Sent Items map. Outlook Express zal automatisch een nieuwe leeg dbx bestand crëren, genaamd Sent Items.dbx.

Stap 4:

Tegelijkertijd Outlook Express en Windows Explorer starten. Selecteer alle bestanden met de .eml extensie die u moet kopiëren naar de nieuwe map (Sent Items). Om dit te doen, gebruik dan de Shift+pijl toetsen or druk in en houd vast de Ctrl toets en selecteer alle benodigde bestanden met berichten een voor een met een muisklik; Neem de geselecteerde berichtsbestanden over door de muisaanwijzer over een van deze bestanden te bewegen, druk de linkermuisknop in en houd hem vast. Sleep de groep met geselecteerde bestanden van het venster Windows Explorer naar de nieuwe map Sent Items in Outlook Express.

Het herstellen van de map van Outlook Express Sent Items is afgerond.